©  AFP

Ook wie geen ‘long covid’ heeft, presteert na infectie slechter op cognitieve tests

Uit Brits onderzoek bij 81.300 mensen blijkt dat genezen coronapatiënten beduidend slechter scoren op cognitieve tests dan wie geen infectie heeft doorgemaakt.

In het coronajaar 2020 riep de Britse openbare omroep BBC de bevolking op om online de Great British Intelligence Test af te leggen, om hun individuele cognitieve sterktes in kaart te brengen. De oproep legde geen link met mogelijke ­gevolgen van een infectie met Covid-19 voor het brein. Maar de deelnemers die alle negen reeksen van de cognitieve tests aflegden – toetsen van onder meer het werk­geheugen, de aandachtsspanne en het vermogen om emoties van anderen correct in te schatten – kregen achteraf wel vragen over hun medische geschiedenis, opleidings­niveau en achtergrond. Zo’n 81.300 mensen beantwoordden alle vragen. Ruim 500 van hen hadden eerder een bevestigde corona-infectie te hebben doorgemaakt.

Uit een uitgebreide statistische analyse, gepubliceerd via The ­Lancet, blijkt nu dat mensen die ­corona achter de rug hebben, het beduidend slechter deden bij de cognitieve tests dan andere deelnemers van dezelfde leeftijd en met hetzelfde sociaaleconomische profiel. Naarmate het verloop van de ­infectie ernstiger was, deden de deelnemers het slechter. De personen die wegens corona in het ziekenhuis beademd moesten worden, zagen hun cognitieve ­capaciteiten zelfs sterker verminderd dan deelnemers die zeiden dat ze ooit een beroerte hadden ­gehad of dan deelnemers die rapporteerden dat ze leerstoornissen hebben. Maar ook degenen die thuis hun Covid-19 hebben kunnen uitzieken, haalden een (iets) slechtere score dan de personen zonder corona-infectie.

Opmerkelijk: ook personen die zeiden dat ze geen blijvende symptomen hadden (‘long covid’) presteerden slechter. In de groep die zei geen last meer te hebben, deed het er ook niet toe hoelang de infectie geleden was. Of er echt sprake is van een effect dat jaren aanhoudt, zal langlopend ­onderzoek moeten uitwijzen.

(mec)

Meer over Coronavirus

Nieuwe Video's