In Spa werd voor het gegoede cliënteel een casino gebouwd. © getty

unesco

Tweede keer, goede keer: België krijgt er twee sites Werelderfgoed bij

Dit weekend beslist het Unesco-congres in China om Wortel-Kolonie en kuuroord Spa tot Werelderfgoed uit te roepen. Voor Wortel is het tweede keer, goede keer.

Geert Sels

Meer over Unesco

Aangeboden door onze partners

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws