©  BELGA

Hervormd brugpensioen lijkt maat voor niets: ouderen willen niet opnieuw aan het werk

Nog geen 7 procent van de SWT’ers – het hervormde brugpensioen – gaat na verloop van tijd weer aan de slag. Die oudere werknemers weer aan het werk krijgen, was nochtans dé bedoeling van de hervorming.

Farid El Mabrouk

Meer over Open VLD

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws