©  BELGA

Ministerraad keurt akkoord goed over verwerking gegevens coronacertificaat

De federale ministerraad heeft donderdag in eerste lezing een ontwerp van samenwerkingsakkoord goedgekeurd tussen de federale staat en de deelgebieden over de verwerking van gegevens op het digitaal EU-Covid-certificaat, het Covid Safe Ticket en het PLF. Het akkoord bevat ook bepalingen over de verwerking van persoonsgegevens van werknemers en zelfstandigen die in het buitenland wonen, maar in België werken.

Bron: BELGA

Meer over Coronavirus

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws