© eva

Gemeenteraad vergadert op 28 juni

Lanaken -

De eerstvolgende vergadering van de gemeente- en OCMW-raad vindt plaats op maandag 28 juni om 20 uur. Burgemeester Marino Keulen vindt het aangewezen om nog steeds digitaal te vergaderen, terwijl belangstellenden - zoals in het recente verleden - de zitting online kunnen volgen via www.lanaken.be.

Aan de agenda staan onder meer volgende punten: jaarrekeningen 2020 gemeente, OCMW en AGB, toelagereglement op het aanbieden van huisvuil 2021, gebruikersreglement gemeentelijke culturele accomodaties, reglement gebruik gemeentelijke infoborden, investeringstoelage vzw Toerisme voor de vernieuwing van een vlonder, bestek uitbreiding gemeentelijke lagere school Rekem, bestek heraanleg plein Molenhoek (Molenweideplein), en in de besloten vergadering is de vaste benoeming van meerdere academieleerkrachten aan de orde . (eva)

Info: www.lanaken.be

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio