©  BELGA

Mantelzorgenquête geeft feedback voor beleid op maat

Beringen -

Op 23 juni 2021 is het dag van de Mantelzorg. Stad Beringen zet dit jaar haar mantelzorgers in de kijker en deelt daarbij de resultaten van een lokale bevraging.

Stad Beringen

“Op 19 april 2021 voerden we de mantelzorgpremie in. Ondertussen ontvingen we al meer dan 230 aanvragen. Maar we willen in de toekomst nog beter inspelen op de noden en behoeften van Beringse mantelzorgers. Daarom lanceerden we een enquête en riepen we alle mantelzorgers op om deze bevraging in te vullen. Om een beleid te maken op hun maat, zullen we deze feedback verwerken in ons breder mantelzorgbeleid”, aldus schepen van Zorg Hilal Yalçin. Wat leren we uit deze bevraging en van de mantelzorgers die deelnamen? De grootste groep zijn mantelzorgers zijn tussen 51 en 70 jaar oud. Maar er zijn ook jonge mantelzorgers vanaf 18 jaar. Het is een diverse groep; 28,91% van de mantelzorgers werkt voltijds. Van de niet-beroepsactieven is 62,25% op pensioen. Op de vraag waarom iemand mantelzorger is of wil zijn, kregen we vele antwoorden. In de top 3 lezen we dat mensen het uit liefde doen, men het een plicht vindt als partner of vriend(in), of dat ze hierin verantwoordelijkheid willen nemen ten opzichte van de zorgvrager.Uit de enquête blijkt ook dat de mantelzorgers het mentaal en fysiek zwaar hebben. “Mantelzorgers geven aan dat ze hun leven hebben moeten aanpassen, dat zorgen voor iemand veel moeite en tijd kost. Daarom verdienen ze waardering en steun, in het bijzonder op deze dag. Meer dan 70% van de bevraagden geeft aan nood te hebben aan een premie. 35% maakt gebruik van diensten of een ondersteuningsaanbod. Daarin kunnen we hen nog meer informeren en ondersteunen”, aldus schepen Yalçin. Wil je graag dankjewel zeggen aan een mantelzorger? Stuur dan een persoonlijk bedankkaartje! Op de website van stad Beringen kan je kaartjes vinden en ook het uitgebreide rapport raadplegen: www.beringen.be/dagvandemantelzorg. “Samen werken we aan een sterk mantelzorgbeleid dat groeit en openstaat voor ideeën. Wil je meer weten? Neem een kijkje op www.beringen.be/mantelzorg”, besluit schepen Yalçin.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio