© Andre Caubergs

© Andre Caubergs

thumbnail:
thumbnail:

Paalonline presenteert ideeën voor de ontwikkeling van het dorpspark en de vrijetijdssite in Paal

Beringen -

Paalonline presenteert een alomvattend plan voor de ontwikkeling van het dorpspark en de vrijetijdssite in Paal.

Andre Caubergs

Dinsdagavond presenteerde de denktank van paalonline op haar 7de Klankbordavond online haar visie op de toekomst van het dorpspark met de bouw van een nieuw OC De Buiting en op de ontwikkeling van een vrijetijdssite op de Flandria-terreinen met een nieuwe sporthal en tennisinfrastructuur. Deze voorstellen vertrekken van de intentie van het stadsbestuur van Beringen om een nieuw OC De Buiting en een nieuwe sporthal te bouwen. Aan deze Klankbordavond ging heel wat voorbereidend werk vooraf. Vooreerst werd alle beschikbare info over de verschillende projecten verzameld. Vervolgens werden de pro’s en contra’s van de verschillende scenario’s op de verschillende locaties grondig afgewogen. Ook de budgettaire impact van deze scenario’s werd becijferd. Verkennende gesprekken werden gevoerd met het stadsbestuur, met een bevoegde schepen en met Tennis Paal. Na bijkomend studiewerk en grondig beraad, presenteerde de denktank van paalonline haar visie op deze belangrijke projecten voor de dorpsontwikkeling van Paal voor de volgende 30 à 40 jaar.Het voorstel van de denktank is om het dorpspark uit te bouwen tot een groene oase midden in het dorp met daarin een nieuw OC De Buiting met jeugdaccomodatie. Dit nieuwe centrum kan ten volle uitgebouwd worden tot een cultuur- en gemeenschapscentrum in synergie met het omringende park met speeltuin. Kruisbestuiving is mogelijk tussen het ontmoetingscentrum en de jeugdaccomodatie. De denktank wil de vrijetijdssite op de huidige terreinen van Flandria uitbouwen tot een zone voor actieve, sportieve vrijetijdsbeleving waar de nieuwe sporthal, de tennisinfrastructuur en eventueel voorzieningen voor andere sporten hun plaats vinden. Beide sites hebben hun eigen roeping. Door een eigentijdse invulling kunnen deze verschillende projecten een boost geven aan de verdere dorpsontwikkeling voor de volgende 30 à 40 jaar. De denktank van paalonline wil met dit initiatief de visievorming over de toekomstige ontwikkeling van het dorp op gang trekken en streeft hierbij naar een zo breed mogelijk draagvlak bij de bevolking. De volledige presentatie kan u terugvinden op www.paalonline.be. Op de Klankbordavond werden de voorstellen van de denktank door de aanwezigen zeer geapprecieerd. Een lid van Tennis Paal drukte haar bezorgdheid uit dat bij een verhuis naar de vrijetijdssite de ziel van de club zou kunnen verdwijnen. Hilaire Poels stelde dat een uitbreiding van de tennisaccomodatie in het dorpspark niet meer mogelijk is. Nu moet er een plan komen met duurzame oplossingen, zei hij. An Moons, schepen van cultuur, benadrukte dat er door het gemeentebestuur nog geen beslissingen zijn genomen. Zij dankte paalonline voor het gepresteerde werk en vond de voorstellen een goede aanzet om mee verder te werken. Tijs Lemmens, schepen van sport, ten slotte wenste paalonline proficiat. Hij vroeg aandacht voor de korte termijnoefening (padel) enerzijds en het ontwikkelen van visie op langere termijn anderzijds. Hij beklemtoonde dat Tennis Paal nog geen aanvraag om padelpleinen aan te leggen heeft ingediend. Een beslissing op korte termijn is volgens hem niet mogelijk.

http://www.paalonline.be

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio