© Stad Beringen

Flexactie op gsm-repairshops in Beringen

Beringen -

Woensdag werd in Beringen een gecoördineerde controleactie (zgn. flexactie) uitgevoerd op een aantal GSM-repairshops.

Stad Beringen

De controle ging uit van het stadsbestuur en kaderde in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. De flexactie werd ondersteund door het ARIEC Limburg (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) en vond plaats in overleg met het parket en arbeidsauditoraat Limburg. “Als bestuur willen we dat onze uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen,” legt burgemeester Thomas Vints uit. “Dergelijke exploitaties moeten voldoen aan de voorschriften inzake ruimtelijke ordening. Daarnaast hebben we bijzondere aandacht voor de brandveiligheid, een belangrijk punt bij uitbatingen waar ’s nachts veel toestellen opladen. We verwachten tevens dat de registratie van de BTW en de inschrijving van werknemers correct verloopt. Ook daarop hebben we gecontroleerd”. In totaal werden een 8-tal pv’s opgesteld voor o.a. drugsbezit, inbreuken op de deeltijdse arbeid en het ontbreken van het dagboek van ontvangsten. De BIPT nam 32 goederen in beslag voor vernietiging; het betrof hier niet-conforme radioapparatuur. Geen enkele uitbating bleek in orde met de brandveiligheidsvoorschriften. Ook krijgen ze allen een waarschuwing inzake de covid-maatregelen. Er werden verder problemen vastgesteld met de camerabewaking in drie zaken. De stad zal tenslotte een aantal vaststellingen inzake ruimtelijke ordening verder opvolgen.De bestuurlijke controles hebben vooral tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies en drugshandel zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.De burgemeester juicht de ondersteuning door de inspectiediensten en het ARIEC toe: “Het is een meerwaarde dat we dergelijke fenomenen nu op bovenlokaal niveau kunnen benaderen. Als lokaal bestuur alleen is het moeilijker om een controle op deze schaal te organiseren. Bovendien is een gecoördineerde strategie nodig om te voorkomen dat malafide netwerken zich gaan verplaatsen van gemeente naar gemeente.”Het interdisciplinair controleteam bestond naast gemeentelijke diensten (integrale veiligheid, lokale economie), ook uit de brandweer, RSVZ, RVA, BIPT en de BTW-controle. Ploegen van de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo begeleidden de controle. Eventueel opgemaakte processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket en arbeidsauditoraat Antwerpen, afdelingen Hasselt en Tongeren.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio