©  BELGA

Overlegcomité buigt zich over grotere tafelgezelschappen thuis én in horeca

Morgen verzamelen de verschillende regeringen van ons land opnieuw in het Overlegcomité. Inzet zijn de versoepelingen voor de maand juli. De federale regering heeft alvast de ambitie om het licht op groen te zetten voor eerder gemaakte afspraken, zoals het afschaffen van de beperkingen op amateursportwedstrijden. Evenementen zouden in juli kunnen doorgaan met een maximum van 2.000 aanwezigen binnen en 2.500 buiten.

Daarnaast wordt gepraat over kwesties waarover nog geen consensus werd bereikt. Zo hoopt de horeca nog een aantal versoepelingen uit de brand te slepen. “Voor juli vragen wij liefst geen beperkingen meer qua sluitingsuur en het maximale aantal aan één tafel”, zegt Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen. “Maar als er toch beperkingen nodig zijn, zouden we graag één uur als sluitingsuur hanteren en een maximum van tien personen aan één tafel.”

Binnen de federale regering is te horen dat tien mensen aan één tafel toch wat van het goede te veel is. Een maximumaantal van zes of acht aan een tafel lijkt wel een haalbare kaart. Vermoedelijk wordt dat aantal dan ook doorgetrokken naar het aantal vrienden dat je thuis mag ontvangen. Verder ook op de agenda morgen: huwelijken, kermissen, telewerk en vakantiehuizen.(hh)