Aangeboden door JOBAT

30.000 nieuwe medewerkers voor Vlaamse industrie

De komende vijftien jaar is er nood aan 30.000 nieuwe medewerkers in de Vlaamse industrie, waarvan ruim 22.000 in de sectoren chemie en kunststoffen. Het gaat vooral over technici, operatoren, wetenschappers en ingenieurs.

William VisterinBron: Jobat.be

Dat blijkt uit het recente onderzoek ‘Skills roadmap voor de Vlaamse klimaattransitie’ van adviesbureau Roland Berger, op vraag van Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits. De studie geeft inzicht in de belangrijkste evoluties tot 2035.

Zo is er de Europese ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Dit door het gebruik van alternatieve grondstoffen, de opvang en opslag of hergebruik van CO2, de inzet van meer gerecycleerd materiaal of de elektrificatie van productieprocessen.

TWEE UITDAGINGEN

Dit alles vereist ook nieuwe skills en vaardigheden van de betrokken werknemers: van technici en operatoren tot wetenschappers en ingenieurs. Extra opleidingscapaciteit en meer STEM-studenten blijken hierbij cruciaal. Het onderzoek stelt namelijk twee uitdagingen op scherp: we hebben meer jongeren nodig die voor een STEM-studie kiezen en er is nood aan meer opleiding en levenslang leren, onder meer voor digitale basisvaardigheden.

Tot 2035 zullen er zowat 30.000 nieuwe talenten nodig zijn om de vergrijzingsgolf op te vangen en de aanwervingsbehoefte in te vullen. En volgens het rapport zouden de komende vijftien jaar ook zo’n 59.000 werknemers uit de industrie moeten bijgeschoold worden om meer actuele kennis te verwerven over groene thema’s zoals duurzaam productontwerp, energie-efficiëntie, circulaire productieprocessen en nieuwe recyclagetechnieken.


BRON: Jobat.be