OPINIE. “Dwarsliggen is géén goede relancemaatregel”

Kortessem -

“Regelgeving is altijd een beetje paradoxaal”, zegt Johann Leten van Voka. “Maar wanneer het primaat van de politiek plaatsmaakt voor een dictatuur van de ambtenarij, dreigt er een onevenwicht te ontstaan. De stikstofsaga is hier een exemplarisch voorbeeld van.”

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg

Meer over opinie

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws