© Gerrit Schuermans

Hogeschool PXL versterkt samenwerking met naamloze leerjaren

Hasselt -

“De overgang naar het Hoger Onderwijs is voor vele studenten een uitdaging. Samen met scholen secundair onderwijs denken we na hoe we kandidaat-studenten zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op die stap.” vertelt Elke Martens, relatiebeheerder secundair onderwijs. Vorig jaar organiseerden we een op maat gemaakt programma voor de leerlingen uit het naamloos leerjaar. Dit is een algemeen zevende jaar dat leerlingen uit het beroeps secundair onderwijs voorbereidt op het hoger onderwijs.

Gerrit Schuermans

De vijf scholen die zo’n naamloos jaar inrichtten sprongen meteen mee op de kar. “Omdat de samenwerking erg succesvol verliep en zowel de scholen als de leerlingen erg positief waren werd het al snel duidelijk dat we dit programma zouden verlengen en versterken.” zegt Heidi Croes, directeur onderwijs. Het naamloos leerjaar of het schakeljaar zoals GO! De Prins in Diest het noemt is de ideale leeromgeving om bepaalde competenties te vergaren of verder ontwikkelen die hun slaagkansen in het hoger onderwijs vergroten. En wat is er krachtiger dan samen te werken met de scholen uit het secundair onderwijs om die overstap zo goed mogelijk te laten verlopen? Afgelopen donderdag 3 juni 2021 waren alle naamloze leerjaren welkom op Hogeschool PXL om de verdere samenwerking te concretiseren. Tijdens zo’n ontmoeting kunnen we ervoor zorgen dat elke partner goed zicht krijgt op elkaars noden en wensen én creëren we de mogelijkheid om elkaar te inspireren. “Een win-win voor alle partijen” volgens Ben Lambrechts, algemeen directeur. “Dat leraren uit een naamloos leerjaar een goed beeld van krijgen van onze werking eens hun leerlingen bij ons zitten is een pluspunt” zegt Anneleen Huisman, coördinator studentenbegeleiding. Sinds het begin van onze graduaatsopleidingen merken we echter dat BSO-studenten vaker hun weg vinden in het hoger onderwijs en meer bepaald in die graduaatsopleidingen. Binnen Hogeschool PXL volgen wij studenten uiteraard op in het verder ontwikkelen van de competenties. Enerzijds door ons aanbod aan studentenbegeleiding en de nauwe opvolging door lectoren, werkplekcoaches, leercoaches, … Anderzijds nemen al onze studenten die nieuw zijn in de opleiding deel aan het oriënteringstraject. Andersom kregen wij als hogeschool ook een goed beeld van de uitdagingen in zulk een leerjaar. Op vraag van de leraren naamloos leerjaar zoomden we ook in op die elementen die essentieel zijn in een naamloos leerjaar. Niet alleen inhoudelijk werken rond Nederlands of wiskunde, maar ook werken aan motivatie & zelfsturing is uitermate belangrijk. “We staan er niet alleen voor, dat werd al snel duidelijk. Een leerrijke ontmoeting die uitmondt in een fijne samenwerking tussen zes secundaire scholen (GO! Atheneum Sint-Truiden, GO! De Prins Diest, GO! TA De Wijzer Genk, GO! Level X Hasselt, Provinciale Handelsschool Hasselt en GO! VOX Pelt) en onze hogeschool.” besluit Ben Lambrechts.

https://www.pxl.be/


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio