Op een veilige en duurzame manier naar school

Ham -

In 2019 namen vier vestigingen van Hamse scholen deel aan Mobitool, een online bevraging om het verplaatsingsgedrag van leerlingen en de bereikbaarheid van scholen in kaart te brengen. Op basis van de resultaten wil de dienst mobiliteit samen met de politie en de scholen een actieplan opstellen.

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws