©  Belga

Stakingsaanzegging tegen loonvoorstel regering

De twee grootste vakcentrales van het ACV en het ABVV hebben een stakingsaanzegging ingediend uit onvrede met het loonakkoord dat binnen de federale regering werd bereikt. Op die manier willen ze de druk op de politiek opvoeren en werknemers in bedrijven de mogelijkheid geven actie te voeren voor hogere lonen.

Bron: BELGA

Meer over ACV

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws