©  BELGA

Zelftests voor onderwijs en kinderopvang wellicht pas eind mei

De Vlaamse regering keurt deze week nog de procedure goed om op grote schaal zelftesten aan te kopen. Wellicht hebben leraren en verzorgers in crèches die pas eind mei in handen.

Aangeboden door onze partners

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws