©  Shutterstock

DOE DE TEST. Heb jij een laag zelfbeeld?

Als sociale media ons iets geleerd hebben, is het hoe gevoelig we allemaal zijn voor appreciatie, aandacht en complimenten. Het lijkt wel het doel van alle streven, maar vooral ook de lijm van wat we ‘sociaal’ noemen. Toch is het heel duidelijk dat een duim geven of scoren ons veel makkelijker valt, dan een compliment in het echt. We zijn vaak karig in het uitspreken van die duim, maar vinden het vooral moeilijk om hem in ontvangst te nemen. En dat is bijzonder spijtig. Weinig dingen zijn immers zo voedend en verbindend als positieve feedback.

Rika Ponnet

Hoe we met feedback omgaan, hangt nauw samen met ons zelfwaardegevoel. Hoe lager dat zit, hoe afhankelijker, gevoeliger we zijn voor erkenning. Hoe steviger het is, des te minder dwingend de behoefte om gezien en bevestigd te worden.

Meer over relatietest

Niet te missen