© eva

Oppositie vult agenda gemeenteraad aan met meer dan een half dozijn punten

Riemst -

Net als tijdens de gemeenteraadsvergadering van april hebben de oppositiepartijen meerdere punten toegevoegd aan de agenda van de digitale zitting van maandag 10 mei 2021.

Naast de punten die het college van burgemeester en schepenen agendeerde, vroeg de oppositie om een aantal punten aan de dagorde toe te voegen. Yves Chanson (N-VA) vraagt dat de gemeente een sportieve challenge uitwerkt om de inwoners gedurende een langere periode aan te zetten om meer te bewegen en hij wil weten hoe de toekomst van de recreatiezone Herderen eruitziet. Zijn partijgenoot Marc Konings doet enkele suggesties om het gemeentelijk actieplan waterbesparing en -ontharding aan te passen. Vanuit de Open Vld vraagt Ludwig Stevens naar de opmaak van een inventaris van de beschadigde betonwegen en een prioriteitenbepaling voor de herstelling ervan. Marie-Elise Smets wil fietssuggestiestroken aanbrengen in de diverse deelgemeenten en stelt ook voor om een voetpad aan te leggen tussen het Trudoplein en de kerk in Zussen. Steven Coenegrachts ten slotte wil dat de raad een standpunt inneemt over de provinciale regiovorming.  

(eva)
Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio