© Jan Hendrikx

© Jan Hendrikx

© Jan Hendrikx

© Jan Hendrikx

© Jan Hendrikx

© Jan Hendrikx

thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:

Leerlingen van De Puzzel Kleine-Brogel zijn vlijtige natuurbeheerders

Peer -

De Puzzel Kleine-Brogel klas 5 met 18 leerlingen van meester Peter waren op 3 mei aan het Hoksent in Eksel present om hun educatief natuurbeheer uit te voeren. Onder extra begeleiding van een vrijwilligster was het een veilige fietstocht. De eerste en belangrijkste aandachtspunt was de geldende coronamaatregelen volgen. Mondmaskers, ontsmettingsmiddel en eigen versnaperingen zijn voor de leerkracht en de leerlingen al goed ingeburgerd.

Jan Hendrikx

De conservator van het Dommelgebied, beheerd door Natuurpunt Hechtel-Eksel, gaf uitleg bij de uit te voeren beheerswerken. Hij had samen met zijn ploeg een locatie uitgezocht waar zo min mogelijk storing van fauna en flora was. Rondom een verlaten weekendvijver mochten de kinderen zich uitleven bij het verwijderen van Amerikaanse vogelkers en bamboe.Educatief medewerkster Leen leerde de kinderen vooreerst de beginselen om veilig met kniptang en handzaag te werken en de basis van natuurbeheerwerken in acht te nemen. Het is en blijft een goed gevoel om vast te stellen dat de kinderen het snel begrepen hebben waarover het gaat en dan ook met volle overgave de werken uitvoeren.Een ploeg zaagde en knipte de Amerikaanse vogelkers rond de vijver af . De vijver krijgt weer het nodige zonlicht zodat bestaand en nieuw leven de volle mogelijkheden krijgen.De andere ploeg heeft massa’s bamboe afgeknipt en op twee hopen gedeponeerd. De opmars van een niet streekeigen plant werd stopgezet. Een fractie van de bamboe wordt later gebruikt als materiaal voor het maken van een bijenhotel.Na de drank en rustpauze wisselden de ploegen van locatie.Onder begeleiding van de meester, de educatieve medewerkster en 5 vrijwilligers werd weer een stukje natuur beheerd. De leerlingen waren fier op hun bijdrage aan het behoud van inheemse natuur.Op 11 mei gaan de leerlingen van klas 5 op natuurontdekkingstocht in dit gebied. Een opdracht zal er in bestaan het waterleven in de vijver te determineren. De waterdiertjes zijn een goede indicatie van de waterkwaliteit en een maatstaf van de biodiversiteit in het natuurgebied.

https://www.abeek.be


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio