© Stad Beringen

OverKophuis opent in Beringen

Beringen -

Naast een Jongeren Advies Centrum dat op 1 juni van dit jaar de deuren opent op de Lutgartsite, krijgt Beringen op diezelfde locatie kortelings ook nog een OverKophuis. Vzw Arktos bereidde samen met CAW Limburg en een aantal lokale besturen dit Overkophuisdossier voor. “Deze week kwam het goede nieuws dat we de komende drie jaar jaarlijks een subsidie van 50.000 euro ontvangen om een laagdrempelige ontmoetingsplek in te richten voor jongeren, met specifieke aandacht voor hulpverlening indien aangewezen. Vanuit Beringen passen we daar nog eens jaarlijks 20.000 euro bij”, vertellen Beringse schepenen Hilal Yalçin en Jessie De Weyer, respectievelijk bevoegd voor Welzijn en Jeugd.

Stad Beringen

Vlaams Minister van Welzijn Wouter Beke maakte op maandag 3 mei bekend dat er maar liefst 25 nieuwe OverKophuizen opstarten in Vlaanderen en Brussel. Ook Beringen hoort daarbij. Een OverKophuis is een plek waar jongeren tot 25 jaar tijdens hun vrije tijd elkaar kunnen ontmoeten in een fijne, ontspannende sfeer. Maar het is ook een plek waar jongeren de kans hebben om problemen bespreekbaar te maken. Jongeren kunnen in een Overkophuis dus gewoon binnenstappen om samen activiteiten te doen, maar ze vinden er ook een luisterend oor en professionele therapeutische hulp. Zowel Arktos als het JAC nemen hierin het voortouw. “Als lokaal bestuur willen we de band tussen het jeugdwerk en de jeugdhulp versterken, zodat onze jongeren een veilige plek hebben waar ze zichzelf kunnen zijn met al hun krachten en kwetsbaarheden”, aldus schepen Jessie De Weyer. “In een eerste fase worden er twee lokalen, in de blok waar momenteel de pop-upbib gelegen is, vrijgemaakt. Van zodra de pop-upbib vertrekt op Lutgart, zullen we in die ruimte ook fysiek het Overkophuis een plek kunnen geven.” Het is een concept op een kruispunt tussen onderwijs, jeugdwerk, geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp, welzijnswerk en de lokale besturen. “De mix aan expertise wordt gebundeld in een krachtig OverKopnetwerk waar jongeren centraal staan”, vult schepen Yalçin aan. “Vanuit het OverKophuis Beringen gaan we intensief samenwerken, niet enkel met de andere actoren binnen jeugdwelzijnswerk, maar ook met onze naburige lokale besturen. Zo kunnen we op termijn aan jongeren in de brede regio rond onze stad hulp bieden wanneer ze zelf aangeven dat ze dat nodig hebben.” "Dit alles kadert binnen het samenwerkingsverband ‘één gezin, één plan’ dat een brug maakt tussen jeugdhulp en het brede basisaanbod zoals onder andere het JAC en het OverKophuis. Tot slot richt ik graag een woord van dank aan Vlaanderen om ons de opportuniteit te bieden om verder te werken met dit thema. Zo kunnen we op een laagdrempelige, maar ook deskundige en gerichte manier, onze jongeren de nodige ondersteuning aanbieden”, besluit burgemeester Thomas Vints.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio