© Nico Francois

Tongeren past GAS-reglement aan

Tongeren -

De gemeenteraad van 26 april ll. keurde de aanpassingen in het GAS-reglement goed. Het aangepaste reglement treed in werking op 1 mei 2021.

Nico Francois

Het GAS-reglement biedt de mogelijkheid om op te treden tegen verschillende vormen van overlast gaande van het onderhoud van terreinen en stoepen tot geluidsoverlast. Er bestaan verschillende soorten administratieve sancties. De belangrijkste daarvan is de administratieve geldboete die proportioneel wordt opgelegd met de ernst van de overtreding. De gasboete bedraagt maximaal 350 euro voor volwassenen en maximaal 175 euro voor jongeren vanaf 16 jaar. Daarnaast zijn er nog andere sancties mogelijk zoals de schorsing of intrekking van een vergunning die de stad afleverde of de sluiting van een instelling.Belangrijkste aanpassingen binnen het GAS-reglement:• vuurwerk afsteken is verboden, het hele jaar door, ook op oudejaarsnacht, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de burgemeester• bij zeer warm weer (code rood) is het verboden om paarden zware inspanningen te laten leveren• de openingsuren van openbare speelterreinen, sportterreinen en speeltuinen worden afgeschaft• paardenpoep en poep van een ander hoevedier op de openbare weg moeten opgeraapt worden, met uitzondering van ruilverkavelingswegen• er is een bepaling toegevoegd i.v.m. de bestrijding van het Little Cherryvirus en het Bacterievuur• het is verboden om de hygiëne in een woning zodanig te laten verslechteren dat de buurt of omwonenden hinder ondervinden• het verbod van reclame op afsluitingen van werven is afgeschaftHet aangepaste GAS-reglement treedt in werking op 1 mei 2021 en is raadpleegbaar via de website www.tongeren.be. Het overtreden van het reglement kan leiden tot GAS-boetes.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio