©  BELGA

Nationale duivenbond vraagt zijn leden roofvogelaanvallen te melden aan stad of gemeente

DUIVENSPORT -

De Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond (KBDB) heeft via een brief zijn verenigingen opgeroepen om haar leden aan te sporen elke aanval van roofvogels op wedstrijdduiven te melden aan hun gemeente- of stadsbestuur. Volgens de KBDB zijn steeds meer speelduiven slachtoffer van slechtvalken, haviken en sperwers.

David Kindt

Meer over duivensport

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws