© eva

Gemeente subsidieert ook andere dan sport- en socio-culturele verenigingen

Riemst -

Het gemeentebestuur van Riemst subsidieert jaarlijks niet alleen de honderden verenigingen die aangesloten zijn bij een erkende gemeentelijke adviesraad, maar ook een aantal verenigingen die betrokken zijn bij - of een impact hebben op - het dagelijks maatschappelijk gebeuren in de gemeente.

In die zin keurde de gemeenteraad onlangs volgende toelagen goed: Oudstrijdersvereniging Riemst 130 euro, Vereniging Auschwitz 250 euro, Majors for Peace 50 euro, Kind en Gezin Riemst 450 euro, Kom op tegen kanker 600 euro, Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe 600 euro, 11-11-11-comité Riemst 600 euro, vzw IJzermonument 400 euro, Kerkuilengroep Riemst 100 euro, Natuurhulpcentrum Oudsbergen 250 euro, Stichting Ir. D.C. van Schaik (mergelgroeven) 300 euro en Stichting Onderaardse Kalksteengroeven ook 300 euro.

Deze subsidies werden door de raadsleden unaniem goedgekeurd en worden weldra uitbetaald.

(eva)

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio