© roger dreesen

Open Monumentendag

Bocholt / Weert -

Weert organiseert de openmonumentendag in samenwerking met de gemeente Bocholt en Vlaamse stichting voor erfgoed Herita. Het is voor het eerst, dat de landelijke organisatie Nederland Monumentenland de samenwerking over de grens zoekt. De Open Monumentendag is een Europees initiatief.

De 35ste Open Monumentendag (OMD) wordt in het tweede weekend van september gehouden. De organisatie van de landelijke Open Monumentendag brengt het erfgoed van Weert breed onder de aandacht. Op archeologisch gebied is het urnenveld van de Boshoverheide uniek in Europa en verdienen de Romeinse brug en de Bocholter- of Weerterbeek aandacht.

Ook het immaterieel erfgoed met onder andere stadsschutterij St. Catharina van 1480 en het verhaal van de Graaf van Horne kenschetst Weert. De samenwerking met Bocholt bestaat al sinds de middeleeuwen. De graaf van Horne was namelijk ook heer van Bocholt. De Bocholterbeek voorzag Weert ooit nog van water.

Enkele belangrijke Weerter erfgoedprojecten worden afgerond, zoals de restauratie en herinrichting van Museum W. Het archeologisch onderzoek en de herinrichting van het vernieuwde stadspark zijn in september grotendeels voltooid. Weert telt 98 rijks beschermde monumenten, 179 gemeentelijke monumenten, 1 rijks beschermd dorpsgezicht en 12 gemeentelijke stads- en dorpsgezichten.

Belangrijk zijn de grote middeleeuwse gebouwen St.-Martinuskerk, Aldenborgh, Nijenborgh en Museum W, alsook het onlangs als monument aangewezen voorburcht, gracht en schootsvelden van de Nijenborgh, alle verbonden met de dynastie Van Horne. Ook het agrarisch erfgoed inclusief de molens tot en met de jongere bouwkunst, zoals de Lichtenberg.

De feestelijke opening is medio september, afhankelijk van het verloop van corona. Eventueel wordt – net als in 2020 – uitgeweken naar een alternatief programma. Meer informatie https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten-Weert. RDr


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio