© Felix Bergers

© Felix Bergers

© Felix Bergers

thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:

Paddenoverzet geeft belangrijk signaal

As -

In het voorjaar trekken verschillende soorten amfibieën van hun overwinteringsschuilplaats naar een voortplantingspoel. Waar hun route een weg kruist, worden ze vaak door natuurbeschermers opgevangen en overgezet. Het doel ervan is tweeledig: verkeersslachtoffers voorkomen en inzicht krijgen in de populaties.

Felix Bergers

In As werd op twee plaatsen gewerkt met een plastic wand en opvangemmers: de Schansdijkstraat en de Castershoevestraat. Omdat het voorjaarsweer wispelturig was, verliep de trek over een lange periode: al op 28 januari kwam er beweging, de top werd bereikt op 25 februari, en op 2 april (voor het late winteroffensief) viel alles stil. Het initiatief wist heel wat vrijwilligers te mobiliseren en te enthousiasmeren. Zo stond Helene Miseur elke ochtend om 6 uur aan de Castershoevestraat. Tom Inthof nam de coördinatie op zich. De paddenoverzet verschafte ons inzicht in zes soorten: gewone pad, bruine kikker, groene kikker, alpenwatersalamander, vinpootsalamander en kleine watersalamander. Andere soorten (kamsalamander, rugstreeppad) zijn in As ook vertegenwoordigd, maar komen om verschillende redenen in dit verhaal niet voor. Maar één ontdekking heeft wel een grote signaalwaarde: terwijl aan de Castershoeve de cijfers boven het gemiddelde lagen, was er aan de Schansdijkstraat een verontrustend grote terugval. Er wordt gezocht naar een verklaring. De paddenoverzet is een initiatief van Natuurpunt As. foto's: Rita Declercq


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio