© Serge Casier

Kiwanis schenkt microgolf aan armoedevereniging OnderOns

Sint-Truiden -

Op 16 april heeft Kiwanis Sint-Truiden een nieuwe microgolfoven geschonken aan de armoedevereniging OnderOns. Dankzij deze microgolfoven kan de vereniging de maaltijden van dak- en thuislozen weer opwarmen.

Serge Casier

De vzw OnderOns is een erkende vereniging waar armen het woord nemen in Sint-Truiden. Nathalie, Liza, Linda, Ans en Jürgen ondersteunen de armoedevereniging bij het realiseren van zes criteria: armen verenigen, hen het woord geven, werken aan maatschappelijke emancipatie, werken aan maatschappelijke structuren, dialoog en vorming organiseren en armen blijven zoeken. OnderOns werkt nauw samen met Stad en OCMW Sint-Truiden.

Het vicariaat Caritas van het bisdom Hasselt kreeg weet van de nood aan een microgolfoven en gaf deze vraag door aan Kiwanis Sint-Truiden. Zij zorgen op hun beurt zeer snel voor deze gift. Een mooie vorm van samenwerking. Op 16 april overhandigde Kiwanis de microgolfoven aan OnderOns.

https://www.rimo.be/project/onderons/


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio