Politie moet optreden tegen honderdtal feestende jongeren in Antwerpen, ook woelige nacht

Antwerpen -

In Antwerpen heeft de politie zaterdagavond en -nacht opnieuw op verschillende plaatsen moeten ingrijpen omdat mensen waren samengekomen om te feesten en daarbij te dicht bij elkaar stonden. Dat was vooral het geval op de Scheldekaaien en de Leopoldplaats in de Theaterbuurt. Er werden verschillende personen bestuurlijk gearresteerd.

(nelo)

Het zonnige weer lokte ons zaterdag massaal naar buiten. De Antwerpse politie was de hele dag zichtbaar aanwezig. Ze keken toe of de coronamaatregelen goed werden nageleefd en sensibiliseerden indien nodig. Rond 19 uur liep het op de Antwerpse Scheldekaaien echter uit te hand. Een groep van een honderdtal jongeren kwam er dansend en zingend bij elkaar.

’s Avonds was het weer prijs. De grootste samenkomst situeerde zich zaterdagavond op de Sint-Michielskaai, waar een honderdtal personen, vooral jongeren, samentroepten. Er werd gedanst en luide muziek gespeeld, waardoor er nog meer volk werd aangetrokken. De politie kwam ter plaatse om de aanwezigen te wijzen op de coronaregels en stuurde iedereen naar huis. Eén persoon werd bestuurlijk gearresteerd en de politie nam naar eigen zeggen ook enkele muziekboxen in beslag.

Allicht trokken niet alle feestvierders effectief naar huis, want de feestjes leken zich later op de avond te verplaatsen naar elders in de stad. Op de Leopoldplaats moest de politie eveneens tussenbeide komen. Op de locaties waar gefeest werd, lag na afloop ook heel wat zwerfvuil. Ook de voorbije weken, vooral bij mooi weer, moest de politie in Antwerpen al meermaals ingrijpen omdat te veel mensen samenkwamen om te feesten op onder meer de Scheldekaaien.

 ©  rr

Meer over Coronavirus

Aangeboden door onze partners

Nieuwe Video's