© Andre Caubergs

© Andre Caubergs

© Andre Caubergs

© Andre Caubergs

© Andre Caubergs

© Andre Caubergs

© Andre Caubergs

© Andre Caubergs

© Andre Caubergs

© Andre Caubergs

thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:

André Luyten (90) staat een leven lang ten dienste van de plaatselijke gemeenschap

Beringen -

Meester André Luyten vierde zijn 90ste verjaardag. Hij stond zijn hele leven lang ten dienste van de lokale gemeenschap in Paal.

Andre Caubergs

André Luyten is een actief medewerker van paalonline als lid van de taalcommissie en als trouwe medewerker van de historische werkgroep. Bij gelegenheid van zijn 90ste verjaardag wil paalonline hem even in de bloemen zetten en terugblikken op zijn bijzonder verdienstelijk leven.André werd geboren in Paal op 13 april 1931 als oudste in het mijnwerkersgezin van Bét Luyten en Maria Vanmol in een piepklein huisje aan het begin van de Kerkstraat, de huidige Heldenlaan. Vrij snel verhuisde het jonge gezin naar de conciërgewoning aan de parochiezaal, het Patronaat. Deze zaal met aanpalende gebouwtjes was in de voor- en naoorlogse periode de thuisbasis van talrijke parochiale verenigingen en was het kloppende hart van het socio-culturele leven in Paal, een ontmoetingscentrum avant-la-lettre. André liep lagere school in Paal en begon zijn middelbare studies aan het Sint-Jozefscollege in Beringen. Daarna werd hij intern in de normaalschool van Mechelen-aan-de-Maas.Bij het uitbreken van de oorlog in 1940 sloeg het gezin Luyten, dat woonde tussen de Belgische soldaten die in de parochiezaal gekazerneerd lagen, op de vlucht. Na een lange omzwerving door België en Frankrijk strandden ze in het zuiden van Frankrijk, in de Tarnvallei. Daar verbleven ze samen met enkele andere Paalse gezinnen in de plaatselijke parochiezaal gedurende een 5-tal maanden. De oorlog duurde lang en na de Belgen tijdens de mobilisatieperiode, sloegen ook de Duitsers hun tenten op in de parochiezaal, 4 jaar lang. Daarna, bij de bevrijding, logeerden er Engelse soldaten in de zaal.Na de oorlog studeerde André af als onderwijzer, een gegeerd diploma in die tijd. Als pas afgestudeerde ging André aan de slag op het ACV in de Tramstraat in Hasselt. Vrij snel werd hij benoemd als onderwijzer van het 1ste leerjaar in Paal. Jarenlang bleef dit zijn geliefkoosde werkterrein. Meer dan één generatie kinderen in Paal leerde hij lezen en schrijven. Later werd hij meester van het 2de leerjaar en het 4de om zijn onderwijzersloopbaan af te ronden als taakleraar.Als jongvolwassene was André al actief in het plaatselijk verenigingsleven, meer bepaald bij de Kajotters. Het was de start van een lang dienstbaar leven in vele verenigingen en organisaties. Van jongs af was André Luyten geïnteresseerd in de geschiedenis van Paal en de mensen die hier leefden. In de normaalschool schreef hij al een eindwerk over de geschiedenis van Paal. Organiseren zat hem ook in het bloed. Dit talent kon hij volop gebruiken in een nieuwe vereniging die hij hielp oprichten: AMC Paal, de auto-motoclub. André was ondertussen getrouwd met Yvonne Biscop, zuster van Fernand, Jean en Pol Biscop, het gekende crosserstrio uit de jaren ’50 en ’60 in Paal. Jaarlijks werd op de Klitsberg een grote motorcross georganiseerd. De cross van de Klitsberg werd een begrip, eerst in Limburg en later in heel België, tot in het buitenland toe. Het begon allemaal met het organiseren van bescheiden crossen in de liefhebbersbond, maar weldra stapte AMC Paal over naar de BMB en werden jaarlijks grote crosswedstrijden georganiseerd, waaronder de Gtrote Prijs van België. De cross op de Klitsberg lokte massa’s volk naar Paal.Spoedig werd het organisatietalent van André ook opgemerkt in de BMB waar hij opklom in de bestuursorganen, zowel provinciaal als nationaal. Na het klasseren van de Klitsberg als park-en natuurgebied moest AMC Paal noodgedwongen uitwijken naar andere omlopen, eerst naar Koersel en later naar Bolderberg, Tessenderlo en Olmen.AMC Paal had ondertussen zijn activiteiten verruimd en organiseerde eind jaren ’60 o.a. de grote Bierfeesten met optredens van bekende Vlaamse artiesten en van tiroler- en showorkesten. Telkens was André Luyten de drijvende kracht achter deze evenementen.André bouwde ook een mooi gezin uit. Zijn huwelijk met Yvonne Biscop werd gezegend met twee kinderen, Lutgart en Johan. Het gezin woonde eerst langs de Meldertsesteenweg, maar verhuisde later naar de Steenweg op Beringen. Nu woont André al een hele tijd midden in het dorp.Naast de motoclub animeerde André jarenlang ook het wijkcomité van Paalstraat. Op talloze gouden en diamanten bruiloften sprak hij de jubilarissen toe. Iedere keer werden deze gezinnen op voorhand bezocht en werd aandachtig geluisterd naar al de levensverhalen. Zo verzamelde meester Luyten een schat aan informatie over zijn dorp en zijn inwoners.In de loop der jaren had André zich ook gespecialiseerd als Sinterklaas. Het begon in de jaren ’50 toen hij voor de kinderen van de jongensschool Sinterklaas speelde. Later ging hij op initiatief van het wijkcomité van de Paalstraat als Sinterklaas huis aan huis snoep brengen voor de kinderen.Ondanks zijn grote inzet zowel professioneel in de school als in de wijk en bij allerlei verenigingen en overlegorganen, bleef André ook zijn interesse voor geschiedenis en heemkunde verder koesteren. Na zijn pensionering werd hij actief in de heemkundige kring Beringen-Paal. Hij schreef er portretten van verdienstelijke Palenaren. Niet alleen verschenen er in Kiosk allerlei artikelen van zijn hand, hij werkte ook mee aan de uitgave van verschillende boeken. Zelf publiceerde hij ook enkele werken o.a. over 'Bekende Palenaren', over Marnicq Bervoets en vooral het mooie fotoboek 'Paal, Beelden van vroeger'.Ondertussen was in Paal een nieuwe vereniging opgestart, paalonline, op verschillende terreinen actief en altijd in de bres voor het bewaren van de identiteit en het stimuleren van de dorpsontwikkeling van Paal. Zo werd in de schoot van paalonline een werkgroep rond het behoud en de verspreiding van het plaatselijk dialect opgericht. André werd actief lid van deze taalcommissie, hij vulde vele bladzijden met Buitingse woorden en schreef regelmatig cursiefjes over het dorp van vroeger en over verdienstelijke Palenaren.Toen later de historische werkgroep van start ging, was André er snel bij om zijn kennis van de geschiedenis van Paal en zijn inwoners ten dienste te stellen van paalonline. De voorbereiding van de tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog in Paal en de historische herdenkingsavonden in OC De Buiting en aan café Het Haantje hielp hij mee vorm geven. In 2019 trad hij op tijdens de historische avond over de Tweede Wereldoorlog en werkte hij mee aan de uitgave van het boek 'Paal in WOII'.Maar de tijd stond niet stil en zijn levensjaren dikten aan. Al slabakte zijn mobiliteit stilaan, zijn geest bleef bijzonder alert en zijn geheugen is nog intact. In de loop der jaren bouwde André Luyten een indrukwekkend archief uit over alles wat met het dorp Paal en zijn inwoners te maken heeft. Zelf is hij stilaan een wandelende encyclopedie geworden. Op zijn lauweren rusten zit er voor André nog niet in. Zelfs in deze coronatijd blijft hij online de vergaderingen van de historische werkgroep volgen en werkt hij mee aan de voorbereiding van de nieuwe projecten die op stapel staan.Paalonline wil André Luyten van harte feliciteren met zijn 90ste verjaardag en hem bedanken voor zijn volgehouden inzet voor het verenigingsleven in Paal. Wil je André ook feliciteren en een foto van jezelf sturen met de melding dat je niet meer de deugniet bent van in de lagere school, dat kan via andre90@paalonline.be.

http://www.paalonline.be


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio