Interimmers moeten hetzelfde loon en dezelfde voordelen ontvangen als vaste werknemers in dezelfde functie. 

Interimmers moeten hetzelfde loon en dezelfde voordelen ontvangen als vaste werknemers in dezelfde functie. ©  Shutterstock

Interimwerk is zelden opstap naar vast werk, en corona maakte dat nog erger

HASSELT -

Interimarbeid is zelden de springplank naar een vaste job. Slechts een kleine minderheid kiest er bewust voor. Bovendien worstelen meer dan één op vier van de interimarbeiders met allerlei contractuele problemen. Door corona is de situatie niet verbeterd, integendeel.

Dominiek Claes

Meer over ACV

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws