De straten in het blauw zijn al voorrangswegen, de straten in het geel worden voorrangswegen vanaf 12 april.  

De straten in het blauw zijn al voorrangswegen, de straten in het geel worden voorrangswegen vanaf 12 april.  © Google Maps

Hoofdwegen van deelgemeenten vanaf 12 april voorrangswegen

Nieuwerkerken -

Vanaf maandag 12 april verandert de voorrangssituatie van heel wat hoofdwegen in de deelgemeenten Kozen, Wijer en Binderveld. Het doorgaand verkeer heeft voortaan voorrang, net zoals dat nu al het geval is in Nieuwerkerken-centrum. Ook daar wordt het aantal voorrangswegen uitgebreid.

De verkeerssituatie in Nieuwerkerken is vrij uitzonderlijk. De gemeente heeft nergens verkeerslichten en ook amper ronde punten. Op bijna alle kruispunten geldt momenteel nog de regel van voorrang van rechts. Uitzonderingen zijn de N716 (de Diestersteenweg van Sint-Truiden naar Herk-de-Stad) en de as Schansstraat-Nieuwerkerkenweg-Tegelrijstraat-Rozenbosstraat-Kerkstraat in Nieuwerkerken-centrum.

Het mobiliteitsplan getiteld “Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan Nieuwerkerken” voorziet nu om ook in de deelgemeenten het doorgaand verkeer voorrang te geven. Volgens het plan worden door deze aanpassingen onduidelijke en onveilige verkeerssituaties verbeterd. Bovendien wordt de situatie nu eenvormig, in alle deelgemeenten zijn de hoofdwegen nu voorrangswegen. Verder worden ook in Nieuwerkerken-centrum een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo wordt het gedeelte Tegelrijstraat aan het industrieterrein een voorrangsweg, en hetzelfde geldt voor de Driesstraat (de weg richting Sint-Truiden en Kozen).

“Aan alle betrokken straten komen op maandag 12 april nieuwe verkeersborden om de nieuwe voorrangssituatie aan te duiden. Aan de belangrijkste kruispunten worden ook borden met ‘gewijzigde verkeerssituatie’ geplaatst. Wanneer het weer het toelaat, komen er ook nog haaientanden op de weg”, zo zegt schepen van mobiliteit Rohnny Schreurs (CD&V).

Concreet gaat het om de volgende straten:

Binderveld: Tramstatiestraat, Leemstraat, Daalstraat en Molenstraat

Nieuwerkerken: Driesstraat, Tegelrijstraat (vanaf het kruispunt Tegelrijstraat/Schansstraat tot aan de Dullaerstraat)

Kozen: Bergstraat, Opcosenstraat, Weyerstraat, Dorpsstraat en Heiligenbornstraat

Wijer: Grotestraat

“Een voorrangsweg wil niet zeggen dat je sneller mag rijden dan voorheen. Maar we zijn er ons ook van bewust dat de kans bestaat dat de opheffing van de voorrang van rechts op bepaalde trajecten een verhoging van de snelheid tot gevolg kan hebben. Dit zal nauwlettend opgevolgd worden en indien nodig zullen de gepaste maatregelen genomen worden. Anderzijds zullen een aantal trajecten minder populair worden voor sluipverkeer door het wegvallen van de voorrang van rechts. Naleven van de snelheidsbeperkingen staat los van de geldende voorrangsregeling en is een taak voor ieder van ons! Samen zorgen we voor een verkeersveilige gemeente”, zo licht het gemeentebestuur deze nieuwe regeling verder toe.

Een blik op de cijfers van het aantal snelheidsovertredingen maakt duidelijk dat op hoofdwegen niet altijd sneller wordt gereden. In januari en februari van 2021 reed 16% van de bestuurders te snel op de Diestersteenweg in Nieuwerkerken, en 11% op de Kerkstraat, terwijl het gemiddelde voor heel Nieuwerkerken op 18% ligt. Op de Tegelrijstraat wordt wel sneller gereden, daar werd bijna 30% van de chauffeurs geflitst.  len

 

 

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio