©  BELGAIMAGE

Vorig jaar bijna dubbel zoveel mensen in Nederland overleden aan Covid-19 als gedacht

Het officiële dodental sinds de start van de coronapandemie stond in Nederland tot vandaag op 16.659, maar nu blijkt dat alleen al in 2020 veel meer mensen aan het coronavirus overleden zijn dan gedacht. Het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat ervan uit dat zeker 20.030 mensen vorig jaar zijn gestorven als gevolg van een coronabesmetting.

adbBron: BELGA, CBS

“Van hen overleden 17.357 mensen aan vastgestelde Covid-19”, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Bij 2.673 anderen was het coronavirus de vermoedelijke doodsoorzaak. Samen gaat het om 20.030 Covid-overlijdens in 2020. Bij het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waren tot aan 31 december iets minder dan 11.500 sterfgevallen gemeld.

 

 ©  CBS

Het was al wel bekend dat het werkelijke dodental bij onze noorderburen hoger lag. Tijdens de eerste golf werd bijvoorbeeld lang niet iedereen getest. Een onbekend aantal mensen is toen overleden aan Covid-19 zonder dat überhaupt vaststond dat ze besmet waren met het coronavirus. Het kan ook zo zijn dat sommige sterfgevallen van positief geteste mensen niet zijn gemeld bij het RIVM, omdat daarvoor geen meldingsplicht geldt.

Oversterfte

In de eerste coronagolf stierven in Nederland iets meer dan 10.000 mensen. De piek daarvan was in april vorig jaar. Toen overleden 4.864 mensen aan vastgestelde Covid-19 en nog eens 1.505 aan een vermoedelijke besmetting. In de zomer overleden heel weinig mensen als gevolg van het coronavirus; de maand juli telde in totaal 92 coronadoden. In de herfst begon de tweede golf en liep het aantal sterfgevallen weer op. Tussen eind september en de jaarwisseling stierven ruim 9.900 mensen aan een coronabesmetting.

Het CBS baseert het dodental op dagelijkse meldingen van elke gemeente over het aantal overleden inwoners, en op verklaringen van artsen over doodsoorzaken. De cijfers zijn nog niet definitief, het CBS komt in juni met een update.

Het CBS wijst erop dat de oversterfte in 2020 volledig aan het coronavirus te wijten is. “In de tweede Covid-19 golf in 2020, in de weken 39 tot en met 53 (21 september 2020 tot en met 3 januari 2021) overleden 7.600 meer mensen dan verwacht. In dezelfde periode stierven 9.924 mensen aan het nieuwe coronavirus. Ook in de tweede golf werd de oversterfte volledig verklaard door de sterfte aan Covid-19, net als in de eerste golf van de pandemie.” Tijdens die eerste golf overleden bijna 9.000 mensen meer dan normaal verwacht.

Overlijdens per week in 2020. 

Overlijdens per week in 2020. ©  CBS

Meer over Coronavirus

Nieuwe Video's