© Jozef Croughs

Sint-Truidense sociale huisvestingsmaatschappijen actief opzoek naar woningfraude

SINT-TRUIDEN -

Sociale woningen moeten worden voorbehouden voor de doelgroep die er effectief recht op heeft. Wie een sociale woning huurt, mag niet tegelijkertijd een eigen woning bezitten. De controle op binnenlands onroerend goed wordt door de sociale huisvestingsmaatschappij eenvoudig gecontroleerd via de kruispuntbank sociale zekerheid. Voor buitenlandse eigendommen is dat niet zo eenvoudig.

Op vraag van schepen van Sociaal Wonen Jelle Engelbosch (N-VA) zullen de sociale woonactoren in Sint-Truiden voortaan actief fraudeonderzoeken opstarten in samenwerking met gespecialiseerde onderzoeksbureaus. Minister Diependaele (N-VA) stelt hiervoor een raamovereenkomst ter beschikking en voorziet financiële ondersteuning.  

Jelle Engelbosch: “Voortaan zullen huurders, waarvan het vermoeden bestaat dat ze eigendom hebben in het buitenland, systematisch aan een onderzoek worden onderworpen. Het is onaanvaardbaar dat iemand die zelf een eigendom heeft, een sociale woning zou bezetten. Bovendien zullen we desgevallend de (vaak jarenlange) onrechtmatige huurkorting integraal terugvorderen.”

Op het directiecomité van de sociale huisvestingsmaatschappij CV Nieuw Sint-Truiden werd beslist om alle huurders ook schriftelijk op de hoogte te stellen van deze onderzoeksmogelijkheid en gevraagd zich desgevallend alvast spontaan te melden. Ook het sociaal verhuurkantoor Land van Loon engageert zich onderzoeken te starten wanneer er signalen opduiken dat een huurder een eigendom zou bezitten. “Een sociale woning moet gaan naar diegenen die er effectief recht op hebben. Daarom gaan ook de onderzoeken naar fiscale misbruiken en sociale fraude onverminderd voort.” besluit Engelbosch. (JCr)