© Luk Weyens

Tegemoetkoming diftar voor gebruik incontinentiemateriaal om medische redenen

Geetbets -

Inwoners van Geetbets die om medische redenen gebruik maken van incontinentiemateriaal kunnen hiervoor een financiële tegemoetkoming aanvragen.

Deze tegemoetkoming bedraagt 50 euro per jaar. Het gaat om een compensatie voor de extra kosten voor de extra vracht afval.Denk je recht te hebben op deze toelage, dan dien je een aanvraagformulier in te vullen en volgende bewijzen toe te voegen :• een recent doktersattest van blijvende incontinentie (enkel nodig bij de eerste aanvraag);• een klevertje van de mutualiteit;• een bankuittreksel waaruit blijkt dat er een betaling gebeurde van een diftarfactuur 2021De uitbetaling gebeurt jaarlijks in de maand januari van het daaropvolgend jaar.Meer informatie over deze toelage alsook het aanvraagformulier kan je verkrijgen bijAnn Stassart, tel : 011/58 65 79. Je kan het formulier ook downloaden via www.geetbets.be. LW

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio