©  put

Twee van de drie onderwijskoepels sluiten hun kleuterscholen

Zowel de koepel van het katholiek onderwijs als die van het gemeenschapsonderwijs hebben donderdagavond beslist om hun kleuterscholen volgende week te sluiten. De koepel van het gemeentelijk onderwijs roept daarentegen op om de kleuterscholen open te houden.

Liliana Casagrande

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Alsof er nog niet genoeg verwarring is over de kleuterscholen die de volgende week als enige openblijven, voegde Jambon daar donderdag nog een extra dimensie aan toe. “Ik heb tijdens de onderhandelingen van het Overlegcomité bekomen dat de kleuterscholen open kunnen blijven, maar ze moeten niet open blijven”, zei Jambon in de namiddag aan vrt. “Het is aan de mensen die er dagelijks in moeten werken om te bekijken hoe zij het georganiseerd krijgen”. Hij voegde er nog aan toe dat “de pers overdreven reageert” op het openblijven van de kleuterscholen. Bij de onderwijskoepels stond meteen de telefoon roodgloeiend. Katholiek Onderwijs Vlaanderen besliste om zelf orde te creëren in de chaos. “We worden geconfronteerd met een lawine van vragen, twijfels en frustraties. Scholen maken eigen keuzes, maar verwachten wel duidelijk advies”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Na overleg met onze schooldirecteurs adviseren we onze basisscholen om ook de lessen in het kleuteronderwijs te schorsen, maar tegelijk zo goed mogelijk opvang te organiseren uit solidariteit met de rest van de samenleving.” Voor het secundair onderwijs worden er volgende week “digitale ondersteunende activiteiten” georganiseerd, leerlingen zijn niet verplicht om daaraan deel te nemen.

Zelfde beslissing bij GO! Ook daar is in overleg met de scholengroepen beslist om de deuren van de kleuterscholen te sluiten. “Er wordt wel, eventueel in samenwerking met partners zoals de lokale besturen, noodopvang georganiseerd”, laat GO! weten. “Voor leraren betekent dit geen extra week vakantie. Zij benutten de komende week om te werken aan remediëringsplannen, om didactisch materiaal uit te werken en om de lesweken na de paasvakantie voor te bereiden.”

Maar OVSG, de koepel van het gemeentelijk onderwijs doet, denkt daar anders over.

“We doen een warme oproep om voor zover het mogelijk is toch het kleuteronderwijs open te houden, in te zetten op kwetsbare kleuters én de druk bij jonge ouders enigszins te verminderen”, zegt algemeen directeur Patriek Delbaere. “We vragen aan onze schoolbesturen, directies, personeel, ouders en kinderen om samen tot redelijke oplossingen te komen. Als stedelijk en gemeentelijke onderwijs willen we onze brede maatschappelijke rol opnemen. Daarom vragen we om open te staan voor die kinderen en ouders die ondanks al hun inspanningen geen opvang kunnen organiseren zowel in het kleuter- als het lager onderwijs.”

LEES OOK. Chaos troef over kleuterscholen: “Al zeven keer naar ouders gecommuniceerd”

Naar Waals voorbeeld

Aanleiding van de bocht van de Vlaamse regering is de communicatie van Caroline Désir (PS), de minister van Onderwijs van de Franse gemeenschap. Die had donderdag in een mededeling over de praktische uitwerking van de beslissing van het Overlegcomité verwezen naar Vlaanderen. De Vlaamse onderwijspartners vroegen namelijk woensdagavond al aan de ouders om hun kleuters thuis te houden. Désir vraagt de Franstalige ouders hetzelfde te doen, maar gaat wel een stuk verder. Ze schort ook de lessen in het kleuteronderwijs op, naar analogie van het lager en het secundair onderwijs. De kleuterscholen moeten wel voor opvang zorgen. En donderdag bleek plots dat ook in Vlaanderen de kleuterscholen mogen sluiten. Als ze dat zelf willen.

Staking

Weyts was zeer boos over wat hij samenvatte als “de Ikea open, scholen toe” van het Overlegcomité, maar sloot zich woensdagavond wel aan bij de verklaring waarin het onderwijsveld oproept om de kleuters thuis te houden. Dat was een eerste serieuze bijsturing van zijn “open scholen”-mantra . Het idee om kleuters thuis te houden, komt van de christelijke vakbond COC. ACOD speelt het harder en dient zelfs een stakingsaanzegging in voor de hele volgende week. Vrijdag raadplegen COC en de liberale vakbond VSOA hun achterban over mogelijke acties, vraag is of dit nodig zal zijn.

Geen mes op de keel

“Ik had liever gezien dat het volledige basisonderwijs open bleef”, legt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) uit. “Maar het is goed dat er ten minste de mogelijkheid wordt gecreëerd om de kleuterscholen open te houden. Ik vraag die mogelijkheid ook te benutten. Ga ik hen het mes op de keel zetten? Neen. Evenmin ga ik juridische discussies voeren. Ik vraag gewoon om open te blijven en indien dat niet mogelijk is om mee te werken aan de lokale opvanginitiatieven. Net om mogelijk te maken dat de kleuterscholen open blijven doe ik ook appel aan eenieders begrip en solidariteit. Dat wil zeggen: als je zelf in opvang kan voorzien, vang dan je kinderen zelf op. Met begrip en verantwoordelijkheidszin en solidariteit komen we al een heel eind.”

Meer over Gemeenschapsonderwijs