Aangeboden door JOBAT

De trend van de flexibele verpleegkundige

Vaste en tijdelijke contracten, dat kenden we al. Maar in de zorg zijn ook de flexibele werkvormen in opmars. Denk hierbij aan uitzendwerk of projectverpleegkundigen voor ziekenhuizen.

William Visterin
en  zijn knelpuntberoepen. En dan zijn voor heel wat zorginstellingen alle arbeidsvormen goed om hun teams te bemannen: via vaste of tijdelijke contracten, en ook via flexibele contracten. De trend wordt ook bevestigd door Klaartje Theunis, directeur P&O en VSB bij Zorgnet-Icuro.

Flexibel werken in de zorg kan op diverse manieren. Sommige zorginstellingen maken gebruik van uitzendkrachten. Er zijn ook zorgmedewerkers die er bewust voor kiezen om bijvoorbeeld naast hun deeltijdscontract in de zorg nog af en toe als uitzendwerker aan de slag te gaan. Zo zijn er gevallen bekend van verpleeg- of zorgkundigen die met vakantie gaan, maar zich de maandag erop als uitzendwerker op dezelfde dienst aanbieden.

  • Lees ook...

PROJECT

Een andere trend zijn die van de zogenaamde , waarbij gespecialiseerde bureaus verpleegkundigen of zorgmedewerkers aanbieden aan bijvoorbeeld ziekenhuizen. “Een trend die vanuit het buitenland is komen overwaaien en die inderdaad inspeelt op de grote schaarste aan zorgprofielen, en verpleegkundigen in het bijzonder”, erkent Klaartje Theunis van Zorgnet-Icuro.

Het voordeel voor projectverpleegkundigen is, zoals de term zelf zegt, dat zij op relatief korte tijd ervaring kunnen opdoen bij verschillende werkgevers en projecten. Om uiteindelijk dan vaak ergens vast aan de slag te gaan.

Interesse in een job als verpleegkundige?

LEES OOK:


Bron: