DOE DE TEST. Schiet jij (te) vaak in de verdediging bij ruzies met je lief? En wat doet dat met je relatie?

Gekibbel en ruzie in een relatie? Het begint vaak bij verrassend banale dingen. Dat melkbrik dat alwéér (!!!) in de pmd-bak is geflikkerd zonder het deftig leeg te gieten en op te plooien. Hoe ga jij om met conflicten? Wat triggert jou? Ben je meer een verdediger, of meer een criticus? Doe de test met relatie-experte Rika Ponnet.

Rika Ponnet

Communicatieproblemen in je relatie gaan altijd over hoe elk van beide partners op zijn eigen manier omgaat met frustraties, met stress. Het is iets dat in grote mate je relatietevredenheid bepaalt. Merk je bij jezelf dat jullie vaak vastlopen in discussies? Herken je je in het verhaal uit de column van Rika Ponnet, het koppel dat elkaar hoogoplopende kritiek geeft op kleine dingen? Hij die het al zwaar op zijn zenuwen krijgt van de grote stukken waarin zij de wortels voor de soep hakt?

Met relatie-experte Rika Ponnet ontwikkelt Billie een reeks relatie-zelftests die je helpen om een helderder zicht te krijgen op hoe jij, hoe jullie omgaan met verschillen en frustraties in jullie relatie. Ze zijn gebaseerd op internationaal onderzoek van John Gottman. De Amerikaanse onderzoeker observeerde jarenlang koppels in zijn praktijk en definieerde op basis daarvan verschillende stijlen van interactie in een relatie, die kunnen wijzen op mank lopende communicatie.

Hoe kan je hier beter mee omgaan, als “verdediger”?

  • Neem verantwoordelijkheid voor jouw aandeel in een discussie.
  • Neem verantwoordelijkheid voor jouw gedrag.
  • Durf excuses aanbieden voor de dingen die niet goed gelopen zijn, niet goed overgekomen zijn.
  • Maak van je ja een ja en van je nee een nee. Ja-maren is eigenlijk een manier om neen te zeggen. Het is een manier om de verantwoordelijkheid voor wat je doet of niet doet buiten jezelf te leggen.
  • Luister naar de kritiek van je partner en ga er op in. Spiegel wat je partner zegt: “Als ik het goed begrepen heb, ….”. Probeer hiervoor begrip op te brengen.
  • Erken wat je partner zegt. Dat is niet hetzelfde als akkoord gaan, dat is je proberen verplaatsen in zijn/haar schoenen en het gevoel valideren.

Zo stelden we de test op

Rika Ponnet baseerde me voor deze test op het internationaal gewaardeerde onderzoek van de John Gottman Institute. De Amerikaanse psycholoog John Gottman (78) is een van ’s werelds bekendste relatie-experten. Hij observeerde gedurende jaren koppels in zijn praktijk en kwam tot de conclusie dat er vier stijlen van negatief communiceren in een relatie zijn. Hij noemde die de vier ruiters van de Apocalyps. Hij kon vanuit zijn observaties van de interactie tussen koppels, zowel verbaal als non-

Meer over relatietest

Niet te missen