©  Shutterstock

Het ‘hongerhormoon’ kan bepalen hoe je met geld omgaat

Hoe je omgaat met geld wordt voor een stuk beslist in… je maag. Het zogenoemde ‘hongerhormoon’ speelt immers een belangrijke rol bij financiële keuzes, zo suggereert een onderzoek van de Harvard-universiteit.

Hanne Vandenweghe

Een team wetenschappers ontdekte een verband tussen het hormoon ghreline, afgescheiden door de maagwand en verantwoordelijk voor het opwekken van onze eetlust, en hoe vrouwen hun geld beheren.

Om tot deze conclusie te komen, observeerden de onderzoekers vrouwelijke deelnemers in verschillende categorieën: 84 deelnemers waren op het moment van de studie tussen de 10 en 22 jaar jong. Een tweede groep bestond uit 50 deelnemers, die allemaal een laag lichaamsgewicht hadden door een eetstoornis zoals anorexia. Daarnaast maakten nog eens 34 kerngezonde vrouwen deel uit van een controlegroep.

De wetenschappers, die hun bevindingen zullen voorstellen tijdens de jaarlijkse ENDO 21-meeting, trakteerden alle deelnemers op exact hetzelfde gerecht. Voor en na het eten, analyseerden ze hun bloedspiegel en ghreline-niveau. Na de maaltijd werden hypothetische financiële scenario’s voorgelegd. De deelnemers mochten kiezen tussen onmiddellijk 20 dollar als beloning te krijgen of over twee weken 80 dollar te ontvangen.

Meer hongerhormoon, meer impulsiviteit

Wat blijkt? De gezonde meisjes en jonge vrouwen met hogere niveaus van het hongerhormoon kozen vaker voor de instant beloning, ook al was deze kleiner dan de uitgestelde beloning. Hoofdonderzoeker Franziska Plessow zegt dat deze voorkeur duidt op meer impulsieve keuzes. Tussen ghreline-niveaus en financiële keuzes bij de deelnemers met een eetstoornis was er geen verband. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat mensen met deze eetstoornis ghreline-resistentie hebben.

Meer over Gezondheid

Niet te missen