DOE DE TEST. Ben jij de criticus in jouw relatie? En wat betekent dat voor jullie als koppel?

Ruzie in een relatie: het kan over verbazend kleine, banale dingen gaan. En dat soort ruzies komt dan ook nog vaak terug. Wat drijft jou, in zulke discussies? Doe met relatie-experte Rika Ponnet de test.

Rika Ponnet

Communicatieproblemen in een relatie, gaan in wezen altijd over hoe we omgaan met verschillen en frustraties. Iets loopt niet goed, schuurt, irriteert, jaagt aan. Dat geeft stof voor conflict. Hoe we die verschillen aanpakken en bespreken, of misschien gewoon verzwijgen: dat zegt veel over hoe verbonden we zijn in onze relatie.

Merk je bij jezelf dat je vaak vastloopt in discussies? Herken jij je in het verhaal van het koppel dat elkaar hoogoplopende kritiek geeft op kleine dingen – hij krijgt het al op zijn zenuwen van de grote stukken waarin zij de wortels voor de soep hakt? Relatie-experte Rika Ponnet deelt vanuit haar praktijk veel voorkomende relatievragen.

LEES OOK:

Wil jij graag een helderder zicht krijgen op hoe jij, jullie omgaan met verschillen en frustraties in jullie relatie, dan kan onderstaande test een eyeopener zijn. Het is één zelftest in een reeks van vier, gebaseerd op internationaal onderzoek van John Gottman. De Amerikaanse onderzoeker observeerde jarenlang koppels in zijn praktijk en definieerde op basis daarvan verschillende stijlen van interactie in een relatie, die kunnen wijzen op mank lopende communicatie.

Hoe kritisch kijk jij naar jouw partner?

Zo stelden we de test op

De Amerikaanse psycholoog John Gottman (78) is een van ’s werelds bekendste relatie-experten. Hij deed met zijn Gottman Instituut meer dan veertig jaar lang onderzoek naar wat de stabiliteit van een relatie of huwelijk bepaalt, en is emeritus-professor aan de universiteit van Washington.

Op basis van zijn observaties definieert hij vier interactiestijlen in een relatie, die hij met enige zin voor drama de vier ruiters van de Apocalyps noemt. Ze zijn samen te vatten als: kritiek geven, verdedigen, misprijzen en terugtrekgedrag, ook wel stonewalling genoemd. Vooral het uiting geven aan misprijzen bleek een sterke indicator te zijn voor een nakende breuk.

Gottman slaagde er zelfs in om vanuit zijn observaties, waarbij hij zowel naar verbale als non-verbale communicatie keek, met 90 procent zekerheid te voorspellen of koppels zouden samenblijven, of niet.

Elementen uit die vier interactiestijlen komen voor in elke relatie. Het stil waar het nooit waait, zoals men in de volksmond zegt. Een meningsverschil, een ruzie, hoe hoogoplopend ook, hoeft met andere woorden geen probleem te zijn. Merk je evenwel dat bepaalde ruzies telkens weer terug keren, is het interessant om te kijken wat er onderliggend speelt. Wil je graag een helderder zicht op de wijze waarop jij/jullie in jullie relatie omgaan met verschil, conflict, frustratie en wat dit vertelt over jou, je partner, hoe jullie zich tot elkaar verhouden, kan je hier deze en de komende weken verschillende tests dien met vragen die je beantwoordt met ja of neen. Scoor je ‘positief’ op een interactiestijl, dan is het goed om dit nader te bekijken en te proberen je gedrag in deze bij te sturen, alleen of samen met je partner.

Meer over relatietest

Niet te missen