© Carla Reynaerts

© Carla Reynaerts

© Carla Reynaerts

© Carla Reynaerts

thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:

Ook Landenaars komen op straat als ‘Advocaat voor het Klimaat’

Landen -

Op zondag 14 maart kwamen op verschillende plaatsen in ons land mensen op straat om de Klimaatzaak in de kijker te zetten. Ook in Landen verkleedden inwoners zich als advocaat om te protesteren.

Carla Reynaerts

In 2014 hebben enkele burgers alle Belgische overheden in gebreke gesteld voor het niet of gebrekkig naleven van de internationale afspraken om de CO2-uitstoot tegen 2030 en 2050 aanzienlijk te verminderen. Na zeven jaar juridisch getouwtrek starten de pleitzittingen van de Klimaatzaak voor 9 opeenvolgende dagen in de rechtbank. Meer dan 62.000 burgers sloten zich bij de rechtszaak aan.

Op zondag 14 maart hielden burgers verspreid over het hele land een stille actie om de 'Klimaatzaak' onder de aandacht te brengen. Ook in Landen verzamelden enkele tientallen bezorgde burgers op het Slachthuisplein, allen uitgedost als advocaat van het klimaat. "Wij maken ons terecht zorgen over hoe onze planeet er over 30 jaar zal uitzien als wij ongestoord steeds meer CO2 in de lucht blijven blazen", zegt Jos Helsen. "En wij maken ons zorgen over de aangekondigde klimaatproblemen waarmee onze kinderen en kleinkinderen geconfronteerd zullen worden."

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio