OPINIE. “De regering moet investeren in computers én mensen op school”

375 miljoen euro! Vanuit het Vlaams Relanceplan voorziet de Vlaamse regering een smak geld voor het leerplichtonderwijs om van achterstand naar voorsprong te gaan inzake digitalisering. Maar, zo waarschuwt expert Wouter Hustinx, “een Digisprong mag niet enkel een investering zijn in hardware, maar vraagt ook een investering in mensen”.

Wouter Hustinx, onderzoekshoofd expertisecentrum PXL-Onderwijsinnovatie

Meer over opinie

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws