©  Jozef Croughs

Stad Sint-Truiden helpt kwetsbare gezinnen bij digitale drempels

SINT-TRUIDEN -

De coronapandemie heeft het gebruik van laptops en desktops enorm aangewakkerd. Niet alleen voor vrijetijdsbesteding en sociale contacten, maar ook voor afstandsleren. Thuiswerken is verplicht, sociale contacten verlopen grotendeels digitaal en scholen schakelen (deels) over op afstandsonderwijs. Sommige gezinnen hebben echter noch de middelen om een laptop aan te schaffen voor ieder kind in het gezin, noch de kennis om deze toestellen ook effectief te gebruiken. Dit vergroot de leerachterstand bij de meer kwetsbare gezinnen.

JCr

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws