© hbvl

Premier De Croo: “Bewust dat last van maatregelen groot is”

“Vorige vrijdag heeft Overlegcomité beslist om een time-out in te lassen”, opent premier Alexander De Croo de debatten. “Omdat we cijfers kregen die ons deden twijfelen. Intussen zien we dat de stijging die we toen vreesden er niet is gekomen. Maar we moeten voorzichtig blijven. Al zijn we ons bewust van het feit dat er nood is aan perspectief, omdat de last van de maatregelen groot is.”

“Daarom heeft het Overlegcomité gekeken naar welke maatregelen we konden versoepelen. De nadruk ligt op buitenactiviteiten, waar het veilig is. “Door buiten meer toe te laten, willen we de motivatie hoog houden om zeer voorzichtig blijven met het volgen van de maatregelen binnen, waar het risico op besmetting veel groter is.”

Buitenbubbel van tien

“Daarom heeft het Overlegcomité beslist om buiten weer samenkomsten tot tien personen toe te laten, weliswaar met navolging van de afstandsregels”, bevestigt De Croo het nieuws dat de afgelopen uren al uitgelekt was. “Ook begrafenissen mogen weer met 50 aanwezigen. Op die manier wil de regering zuurstof geven om de andere maatregelen na te volgen.”

Aan de avondklok verandert niets: die blijft van kracht van middernacht tot 5 uur ‘s ochtends.

Stapsgewijs naar “de lente van de vrijheid”

“Voor april kunnen we tweede stap zetten: een buitenplan. Met sportactiviteiten, cultuurevenementen, jeugdkampen, en de opening van pretparken. Dat alles steeds in een veilige omgeving. Natuurlijk moeten we in de gaten houden of de cijfers in de lijn van de verwachtingen blijven. Eind maart zal er daarom een nieuw Overlegcomité plaatsvinden.” Het reisverbod wordt ook aangehouden tot 18 april, bevestigt De Croo, “al zal er wel een evaluatie zijn op het volgende Overlegcomité.”

“In mei kunnen we dan kijken naar binnenactiviteiten, met name voor de fel geplaagde horeca”, aldus De Croo. “Het Overlegcomité heeft de GEMS gevraagd om hier een actieplan voor op te stellen. Dan zullen we massaal gebruikmaken van testen. Want het is overduidelijk dat vaccinatie cruciaal blijft. Er is geen echt exitplan, het exitplan is de vaccinatiecampagne.”

“Versoepelingen betekenen ook verantwoordelijkheid”, waarschuwt De Croo. “Wij moeten met z’n allen deze versoepelingen op de juiste manier gebruiken: buiten, buiten, buiten! Op die manier gaan we stap voor stap richting de lente van de vrijheid.”

 ()

Meer over Coronavirus

Aangeboden door onze partners

Nieuwe Video's