©  BELGA

Pierre Van Damme 

Pierre Van Damme ©  rr

thumbnail:  
thumbnail: Pierre Van Damme 

Advies Hoge Gezondheidsraad: AstraZeneca ook voor 55-plussers, toch twee prikken

De Hoge Gezondheidsraad heeft op een persconferentie bevestigd dat het de ministers van Volksgezondheid aanbeveelt om het vaccin van AstraZeneca te gebruiken bij 55-plussers. Wachten met een tweede dosis wordt (voorlopig) dan weer niet aanbevolen.

jvh

De beslissing om het vaccin niet bij ouderen toe te dienen, werd enkele weken geleden genomen omdat er toen niet genoeg data waren over de werkzaamheid van het vaccin. Maar ondertussen blijkt uit de resultaten van de vaccinatiecampagnes in het Verenigd Koninkrijk en Israël dat het vaccin ook voor ouderen perfect werkt.

“De vraag van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke was: is het mogelijk en verantwoord om het AstraZeneca-vaccin toe te dienen aan 55-plussers?”, aldus professor Pierre Van Damme (UAntwerpen). “Op basis van de gegevens waarover we momenteel beschikken stellen we vast dat dit vaccin inderdaad een zeer goede effectiviteit vertoont, zelfs bij 75-plussers. Dat zijn bemoedigende data. De conclusie luidt dus: ja, het vaccin van AstraZeneca kan gebruikt worden zonder bovengrens qua leeftijdsgroep.”

Wachten met tweede dosis voorlopig niet aanbevolen

Een tweede kwestie waarover de Hoge Gezondheidsraad zich moest buigen, was of er langer gewacht zou worden met het toedienen van de tweede dosis van met name het Pfizer-vaccin. “Ons werd gevraagd of het mogelijk en verantwoord was om te wachten met het toedienen van de tweede dosis tot dag 42 na eerste prik, zodat men meer mensen sneller een eerste dosis zou kunnen geven.

Op basis van de gegevens waarover we nu beschikken is de HGR van mening dat de tweede dosis zo dicht mogelijk bij dag 21 dient te gebeuren, zoals tot op heden het geval was”, aldus Van Damme. “Nochtans suggereren zeer recente gegevens dat het interval verlengd zou kunnen worden tot dag 42, maar vanuit het voorzorgsprincipe blijft de HGR van mening dat men dicht bij dag 21 moet blijven.” Van Damme erkent wel dat dat een tijdelijke beslissing is, en dat de HGR “steeds nieuwe gegevens bestudeert”, en dat men “hoopt daar snel meer uitleg over te kunnen verschaffen”.

Ondergeschikt lag ook een derde vraag voor: of het een goed idee was om tout court slechts één dosis van de vaccins van Pfizer, AstraZeneca en Moderna toe te dienen, maar daarover was Van Damme duidelijk: “Op basis van de huidige epidemiologische situatie is er geen wetenschappelijke basis om dat aan te raden. Al is ook dat met voortschrijdend inzicht mogelijk voor herziening vatbaar.”

Minister Vandenbroucke: “Gamechanger”

Het advies van de Hoge Gezondheidsraad gaat nu naar de ministers van Volksgezondheid, die er dinsdagavond of woensdagochtend over zullen samenzitten. Verwacht wordt dat dat advies goedgekeurd zal worden. Zodra dat gebeurd is, kan de taskforce Vaccinatie de campagne hertekenen. Afgelopen zondag noemde federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke het al een “gamechanger” als AstraZeneca ook aan ouderen toegediend zou mogen worden.

Meer over Coronavaccin

Aangeboden door onze partners