© rr

Nieuw woonzorgcentrum Opglabbeek

Ousdsbergen -

N-VA had verwacht deel te kunnen nemen aan de digitale voorstelling omtrent de bouw van het nieuwe rusthuis in Opglabbeek. “Wanneer worden de raadsleden ingelicht?” vraagt fractieleider Frieda Gijbels. “Deze toelichting was expliciet voor de buurtbewoners en seniorenbewegingen,” klinkt het bij het schepencollege.

Het woonzorgcentrum Kimpenhof zal in 2021 een omgevingsvergunning indienen en in 2022 een nieuw woonzorgcentrum bouwen achter het gemeentehuis in Opglabbeek. “Buurtbewonerszijn al jaren op de hoogte van de ontwikkeling van een woonzorgzone in centrum Opglabbeek. De digitale infomomenten zijn onderdeel van een participatietraject om buurtbewoners in te lichten over het nieuw nog te bouwen woonzorgcentrum in deze zone,” licht schepen Plessers toe. Burgemeester Lode Ceyssens (CD&V) wijst er op dat de gemeente, in het verleden gemeente Opglabbeek en vandaag Oudsbergen, de vzw St. Barbara Kimpenhof hebben ondersteund bij de uitrol van dit belangrijke bouwproject.

Ondertussen kregen de seniorenverenigingen via een online sessie een toelichting. Ook de GECORO heeft het dossier besproken via een online adviesraad. De online bevraging met de buurtbewoners werd gevolgd door het gemeentebestuur, 4 deelnemers, en vanuit het WZC Kimpenhof 5 deelnemers. Achttien burgers sloten zich hierbij aan. De raadsleden werden dus niet uitgenodigd voor deze infosessie. Op de GECORO was een afvaardiging van elke politieke fractie uitgenodigd voor bespreking.

De projectpagina is raadpleegbaar op: https://oudsburgers.be/woonzorgcentrum

 RDr

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio