© Els Agten

© Els Agten

© Els Agten

thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:

Bezinningsdag voor medewerkers van bisdom Hasselt

Hasselt -

Naar jaarlijkse gewoonte kwamen de medewerkers van de diocesane diensten van bisdom Hasselt op Aswoensdag samen voor een bezinningsdag.

Els Agten

In plaats van de fysieke samenkomst op verplaatsing werd het een digitale bezinningsdag. In de voormiddag zorgden Frank en Serge voor een interessante uiteenzetting over de pauselijke encycliek ‘Fratelli Tutti’ over broederschap en sociale vriendschap.’s Middags ging Mgr. Hoogmartens voor in een eucharistieviering in beperkte kring in de Sint-Quintinuskathedraal. De viering was te volgen via livestream. De bisschop deed een oproep voor de komende vasten met een verwijzing naar het jaarthema van Bisdom Hasselt: ‘Leef vanuit de liefde van God. Leer delen, leer bidden, leer vasten, eenvoudiger leven. Dan zijn we werkelijk Gods akker in deze tijd en vervullen wij onze roeping in onze samenleving’. Nadien was er asoplegging. In de namiddag gingen de diocesane medewerkers opnieuw digitaal aan de slag in kleine groepjes. Dat gebeurde op uiteenlopende manieren: een bezinnende wandeling in de eigen omgeving, luisteren naar een Bijbelverhaal volgens de methode van Godly Play, uitwisselen met elkaar aan de hand van confronterende filmpjes, een groepsgesprek aan de hand van quotes uit ‘Fratelli Tutti’, of spreken over geloof aan de hand van kunstwerken.Ook al was het een digitale bezinningsdag, het deed toch deugd om elkaar te zien en even stil te vallen bij het begin van de veertigdagentijd.

http://www.bisdomhasselt.be


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio