© Jos Lacroix

© Jos Lacroix

© Jos Lacroix

thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:

Het voorjaar van de Commanderie valt volledig in het water

Sint-Truiden -

De Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie schorten alle activiteiten van het voorjaar van 2021 op. De coronacrisis en het feit dat verenigingen en organisatoren fysiek niet mogen samenkomen, maakt het hen moeilijk om een evenement van enige omvang te plannen en te organiseren.

Jos Lacroix

Het voorjaar van 2020 viel ook al in het water en de toestand dit jaar ziet en niet beter uit. “Normaal zouden we in maart ons 44ste kapittelbanket houden waarop we de ganse fruitsector van België inviteren. Daarop ridderen we telkens ook personaliteiten die zich voor de fruitteelt en Haspengouw verdienstelijk maakten tot officier, grootofficier, eremaarschalk of eregrootmaarschalk”, zegt voorzitter en grootmaarschalk Jos Lacroix. “Vorig jaar moesten we dit netwerkmoment van de fruitteelt al uitstellen. Dit jaar krijgen we de organisatie zelfs niet meer op poten, zelfs al zouden de maatregelen per 1 maart opgeheven worden. We moeten het evenement dus al uitstellen tot 19 maart 2022.”

Reuzenjubileum

En daar blijft het niet bij, want ook het evenement dat normaal gepland werden tijdens de Bloezemzegening en de start van het toeristisch seizoen in Sint-Truiden krijgt uitstel. Het gaat om een gepland Reuzenevenement waarop de Limburgse reuzen uitgenodigd werden op het zilveren huwelijksjubileum van twee Truiense reuzen, Jonagold en Conférence, op 25 april. De jaarlijkse fototentoonstelling en -wedstrijd ‘Fruitige Beelden’ zal eveneens naar het najaar verschoven worden, net als vorig jaar. De wedstrijden voor de beste fruittob en de beste fruitbereiding gaan voorlopig wel nog door, die zijn in oktober gepland. Daar mogen de liefhebbers al aan beginnen als er weer fruit hangt aan de bomen en struiken.

“Wij hopen, samen met duizenden andere verenigingen, dat met de vaccinatie het leven weer wat normaal wordt en het verenigingsleven de draad weer kan opnemen. Want niet kunnen samenkomen, niets kunnen organiseren, geen activiteiten kunnen ontplooien, daar zijn verenigingen niet voor gemaakt”, besluit de Commanderie-voorzitter.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio