© Johan Loenders

© Johan Loenders

© Johan Loenders

thumbnail:
thumbnail:
thumbnail:

Welzijnsschakel Tochtgenoten investeert in chromebooks voor scholengemeenschap Meeuwen-Gruitrode

Oudsbergen -

Welzijnsschakel Tochtgenoten Oudsbergen, een vereniging die initiatief neemt om volwassenen en ook kinderen uit kansarme gezinnen te begeleiden en materiële ondersteuning te bieden, deed bij de Koning Boudewijnstichting een subsidieaanvraag voor de aankoop van ICT-materiaal. Dit ICT-materiaal zou worden ingezet als ondersteuning voor onderwijskansarme kinderen uit de scholengemeenschap. Het gaat hier om een totaalbedrag van 11.000 euro.

Johan Loenders

De lockdownperiode in deze coronatijd maakt het vooral voor kinderen uit kansarmere gezinnen extra moeilijk om via thuisonderwijs bij te blijven. Onderzoek wijst uit dat er bij sommige leerlingen uit het eerste jaar middelbaar onderwijs sprake kan zijn van een leerachterstand van 6 maanden.Ondanks de inspanningen van ouders én leerkrachten lopen kinderen soms een leerachterstand op, onder meer omdat zij minder kansen krijgen om naar school te gaan gedurende een quarantaine- of lockdownperiode. Regelmatig contact met hun klasleerkracht, dagelijkse opvolging en gerichte feedback van de klasjuf of meester is dus een noodzaak.Door de aankoop van chromebooks zullen de contactmogelijkheden en het opvolgen van deze kinderen flink uitgebreid worden. Alle lagere-schoolkinderen van de scholengemeenschap Meeuwen-Gruitrode kunnen via hun persoonlijk mailadres en code inloggen en kunnen zo thuis of op school werken aan de opdrachten die de juf voor hen klaarzet. De klasleerkracht heeft tevens de mogelijkheid om kinderen gericht op te volgen en feedback te geven.Dankzij de financiële steun van de Koning Boudewijnstichting en Tochtgenoten kreeg de scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode de mogelijkheid om 36 chromebooks aan te kopen. Deze chromebooks zullen binnenkort worden verdeeld over de verschillende scholen van onze scholengemeenschap.

https://basisschool-ellikom.be

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio