© Catharina Vandersteegen

© Catharina Vandersteegen

thumbnail:
thumbnail:

Jaenendijk in Opoeteren staat onder water door bever

Maaseik -

Er is al geruime tijd een bever aan het werk in Opoeteren. Samen met de overvloedige regenval van de laatste weken zorgde zijn landschappelijke inspanningen voor water buiten de oevers van de Bosbeek. Met overlast op de Jaenendijk tot gevolg.

Catharina Vandersteegen

Natuurpunt klaagt aan dat de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een gracht heeft gegraven in dit gebied. "Het is geen goed idee om water af te voeren of de beverdam (gedeeltelijk) af te breken. Bovendien is het wettelijk niet toegestaan. Het elzenbroekbos is Europees beschermd natuurgebied dat in stand moeten worden gehouden. Een elzenbroekbos kan alleen maar overleven door het water in het gebied op peil te houden. Grachten hebben de eigenschap om gebieden snel te ontwateren en het moerasgebied op korte tijd droog te leggen", aldus Natuurpunt.. "Daar komt nog bij dat het bufferen van water in de Bosbeekvallei een onderdeel is van het optimalisatieplan van VMM voor de Bosbeek/Witbeek dat dit jaar zijn beslag krijgt. De bever is daarbij een bondgenoot. Bevers bouwen dammen om een leefgebied te maken. Ze kiezen hiervoor strategische locaties in valleien waardoor grote stukken onder water komen te staan. Met andere woorden: ze bufferen het water voor ons. Dat vindt dan veel langzamer zijn weg naar plaatsen die anders regelmatig onder water komen te staan, zoals dorpscentra. De bever is een Europees beschermde diersoort die enkel mag gereguleerd worden onder toezicht van het Agentschap van Natuur en Bos (ANB).

https://www.natuurpunt.be/nieuws/samenleven-met-de-bever-zo-kan-het-20170404

https://youtu.be/igD3pIXu1IA


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio