©  AP

Verleende Trump stiekem toch amnestie aan zichzelf en zijn kinderen?

Meer over Donald Trump

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws