©  Shutterstock

Akkoord over buitenschoolse activiteiten: kleinere bubbels en nog maar 1 hobby

Buitenschoolse activiteiten kunnen op voorwaarde dat ze gebeuren in groepjes van maximaal 10. Het akkoord van dinsdagavond is dus een versoepeling voor wie ouder is dan 12 jaar en een verstrenging voor wie jonger is.

Meer over Coronavirus

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws