©  REUTERS

Juridische onzekerheid bedreigt draaien kerncentrale Doel

Er bestaat onzekerheid of Doel 1 en 2 wel op tijd nucleaire brandstof zullen krijgen. Aanleiding is een rechtszaak in Duitsland.

Bron: BELGA

Meer over Doel

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws